muziek
muziek
mu·ziek de; v 1 geluid, voortgebracht door de menselijke stem of door instrumenten omwille van (de schoonheid van) dat geluid zelf: (fig) daar zit ~ in dat biedt goede mogelijkheden 2 personen die muziek maken 3 geschreven of gedrukte muziek
test