contact
contact
con·tact het; o -en 1 aanraking, verbinding, voeling: in ~ komen (met) 2 onderlinge aanraking van elektrische geleidingen
test