Gedichten
knip[streepjescode] 90-806505-1-X
"; ## we testen of de argumenten een beetje kloppen .. en we niet genept worden if ( isset($_GET['verkortefilenaam']) && $_GET['verkortefilenaam'] ) { $verkortefilenaam=$_GET['verkortefilenaam']; ### de filename mag alleen uit [a-z0-9] bestaan .. alle andere karakters strippen we $verkortefilenaam=eregi_replace("[^a-z0-9]","", $verkortefilenaam); ### bestaat die file wel ? if( is_file( "$dir/$verkortefilenaam.html" ) ) { ## echo "

Gedichten


"; ## we kijken ook even of er een mooie gedichttitel is meegekomen if( isset( $_GET['gedichttitel']) && $_GET['gedichttitel'] ) { $gedichttitel=$_GET['gedichttitel']; ## echo "
$gedichttitel"; } else { ## nee .. jammer ## we gebruiken de verkorte file naam dan maar als titel $gedichttitel=$verkortefilenaam; ## echo "
$gedichttitel"; } $gedicht=fopen("$dir/$verkortefilenaam.html","r"); if($gedicht) { while(!feof($gedicht)) { $gedichtje .= fgets($gedicht,4096); } $gedichtje=preg_replace('//', '
', $gedichtje); $gedichtje=preg_replace('/<\/i>/', '', $gedichtje); echo $gedichtje; } #### include("$dir/$verkortefilenaam.html"); echo "

[ inhoudsopgave ]
"; } else { ## iemand haalt een grapje uit echo "

het gedicht $verkortefilenaam bestaat niet

"; } } else { echo "
Inhoudsopgave

"; if( is_dir($dir) ) { if( $dirhandle = opendir($dir) ) { while (($file = readdir($dirhandle)) !== false) { ## we kijken alleen naar files (geen (sub)directories of symlinks) if( filetype($dir . $file) == "file" ) { ## en dan alleen files met de .html extensie if( ereg("^(.*)\.html",$file,$regs) ) { $verkortefilenaam=$regs[1]; ## de titel van het gedicht staat boven in het gedicht zelf ## tussen ... tags ## die proberen we eruit te pikken if( $fp=fopen("$dir/$file","r")) { ## we lezen alleen even de eerste 200 karakters uit het gedicht ## opzoek naar een soort titel $line = fread($fp, 200 ); fclose($fp); ## staat er iets tussen .. tags ? zo ja dan gebruiken we dat als titel if( eregi("(.*)", $line , $regs) ) { $gedichttitel=$regs[1]; ## deze gedichttitel willen we voor de lol ook ## meegeven, maar omdat ie spaties kan bevatten ## URL encoderen we 'm $gecodeerde_gedichttitel=urlencode($gedichttitel); echo "·$gedichttitel
\n"; } else { ### geen titel gevonden echo "·(geen titel in: $verkortefilenaam.html)
\n"; } } } } ## echo "

"; } closedir($dirhandle); } } } INCLUDE('onder.php'); ?>